Báᴏ CAND ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴄʜắᴄ ɴịᴄʜ ᴠụ Hồɴɢ Đăɴɢ ở Cʜâᴜ Âᴜ, Cʜáɴʜ Tʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ Bộ Văɴ ʜóᴀ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ.

03/07/2022  

Nʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴍớɪ ɴʜấᴛ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ Hồɴɢ Đăɴɢ ᴠà Hồ Hᴏàɪ Aɴʜ ʙị ɴɢʜɪ ɴɢờ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʙê ʙốɪ ᴛ.ì.ɴ.ʜ ᴅ.ụ.ᴄ ᴛạɪ Tâʏ Bᴀɴ Nʜᴀ ᴠừᴀ ǫᴜᴀ đượᴄ ʙáᴏ CAND đăɴɢ ᴛảɪ.

Mớɪ đâʏ, ʙáᴏ CAND ɢâʏ ᴄʜú ý ᴋʜɪ ᴄʜɪᴀ sẻ ʙàɪ đăɴɢ ᴄó ᴛɪêᴜ đề: “Dɪễɴ ᴠɪêɴ Hồɴɢ Đăɴɢ đɪ ᴅᴜ ʟịᴄʜ ở Cʜâᴜ Âᴜ ᴠà ‘ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ’”. Tʀᴏɴɢ đó đề ᴄậᴘ đếɴ ᴛɪɴ đồɴ ᴍà ɴᴀᴍ ᴄʜíɴʜ  “Tʜươɴɢ ɴɢàʏ ɴắɴɢ ᴠề”  ᴠướɴɢ ᴘʜảɪ, ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ ᴅư ʟᴜậɴ sᴜốᴛ ɴɢàʏ ʜôᴍ ɴᴀʏ.

Cʜɪềᴜ 1/7, UBND TP Hà Nội đã ᴛổ ᴄʜứᴄ ʜọᴘ ʙáᴏ, ɴʜậɴ đượᴄ ᴄâᴜ ʜỏɪ ᴄủᴀ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ ᴠề ᴛɪɴ đồɴ Hồɴɢ Đăɴɢ (ᴛʜᴜộᴄ ʙɪêɴ ᴄʜế Nʜà ʜáᴛ ᴋ.ị.ᴄ.ʜ Hà Nộɪ) đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà đᴀɴɢ ở Cʜâᴜ Âᴜ, đɪ ᴅᴜ ʟịᴄʜ ᴋʜɪ ᴄʜưᴀ đượᴄ ʟãɴʜ đạᴏ ɴʜà ʜáᴛ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ. Tʀả ʟờɪ ᴠấɴ đề ɴàʏ, Pʜó Gɪáᴍ đốᴄ Sở Văɴ ʜóᴀ ᴠà Tʜể ᴛʜᴀᴏ TP Hà Nộɪ – ôɴɢ Pʜạᴍ Xᴜâɴ Tàɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ʜɪệɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ xã ʜộɪ ᴄʜưᴀ ᴄʜíɴʜ ᴛʜốɴɢ, ᴠɪệᴄ Hồɴɢ Đăɴɢ đɪ ᴅᴜ ʟịᴄʜ ᴠà ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴠẫɴ đᴀɴɢ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

Bàɪ đăɴɢ ᴄủᴀ ʙáᴏ CAND ᴛʀêɴ Wᴇʙsɪᴛᴇ ᴠà Fᴀɴ.ᴘᴀɢᴇ ᴄó ᴛíᴄʜ xᴀɴʜ

Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, ᴄʜɪᴀ sẻ ʀɪêɴɢ ᴠớɪ ʙáᴏ CAND, Cʜáɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ Bộ Văɴ ʜóᴀ – Tʜể ᴛʜᴀᴏ ᴠà Dᴜ ʟịᴄʜ – ôɴɢ Pʜạᴍ Cᴀᴏ Tʜáɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʜɪệɴ ᴛạɪ Tʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ Bộ ᴍớɪ ɴɢʜᴇ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠà ᴠẫɴ đᴀɴɢ xáᴄ ᴍɪɴʜ, ᴄʜưᴀ xáᴄ địɴʜ ʀõ 2 ɴɢʜệ sĩ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴠướɴɢ ồɴ àᴏ ʟà ᴀɪ.

Lɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ, đếɴ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴàʏ 2 ɴɢườɪ ʙị ɴɢʜɪ ɴɢờ ᴄó ᴅíɴʜ ʟíᴜ đếɴ SCANDL ʟà Hồɴɢ Đăɴɢ ᴠà Hồ Hᴏàɪ Aɴʜ đềᴜ ᴄʜưᴀ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ. Rɪêɴɢ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ “ᴛʜươɴɢ ɴɢàʏ ɴắɴɢ ᴠề” đã ᴋʜóᴀ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ.

PGĐ Sở Văɴ ʜᴏá ᴠà Tʜể ᴛʜᴀᴏ Hà Nộɪ Nɢᴜʏễɴ Tấɴ Tàɪ ᴛạɪ ʙᴜổɪ ʜọᴘ ʙáᴏ

Tʀướᴄ đó, Đàɪ ᴛʀᴜʏềɴ ʜìɴʜ Vɪệᴛ Nᴀᴍ VTV ᴄũɴɢ đã ᴄó độɴɢ ᴛʜáɪ ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ ᴋʜɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ Hồɴɢ Đăɴɢ sẽ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ “Cᴜộᴄ ʜẹɴ ᴄᴜốɪ ᴛᴜầɴ” ᴍùᴀ ᴛʜứ 2 ɴʜư ᴅự ᴋɪếɴ. Nɢườɪ ᴛʜᴀʏ ᴛʜế ᴀɴʜ sẽ ʟà ʙạɴ ᴅɪễɴ Lᴀɴ Pʜươɴɢ.

Hồ Hᴏàɪ Aɴʜ ᴠà Hồɴɢ Đăɴɢ ᴄùɴɢ đɪ đáɴʜ ɢᴏʟғ ở ᴄʜâᴜ Âᴜ

Về ᴘʜầɴ ᴄư ᴅâɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ, ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ đượᴄ để ʟạɪ ᴅướɪ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴄủᴀ ʙáᴏ CAND. Đᴀ số đềᴜ ᴛỏ ʀᴀ ᴛʜấᴛ ᴠọɴɢ ᴋʜɪ Hồɴɢ Đăɴɢ, Hồ Hᴏàɪ Aɴʜ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ɴʜâɴ ᴠậᴛ ʙị ɴɢʜɪ ɴɢờ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʙê ʙốɪ ɴàʏ. Cả ʜᴀɪ ɴᴀᴍ ɴɢʜệ sĩ ᴠốɴ ᴄó ʜìɴʜ ᴛượɴɢ sạᴄʜ sẽ ᴛʀᴏɴɢ ᴍắᴛ ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ, sự ɴɢʜɪệᴘ ᴄủᴀ ʜọ ʜɪệɴ ᴛạɪ ᴄũɴɢ ʀấᴛ ʀựᴄ ʀỡ.

Mộᴛ số ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴄủᴀ CĐM ᴅướɪ ʙàɪ đăɴɢ ᴄủᴀ ʙáᴏ CAND

Nʜɪềᴜ ý ᴋɪếɴ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ɴếᴜ ǫᴜả ᴛʜậᴛ Hồɴɢ Đăɴɢ ᴠà Hồ Hᴏàɪ Aɴʜ ʟà ɴɢườɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛʜì ᴄầɴ ᴄó ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ xử ʟý ᴍạɴʜ ᴛᴀʏ. Nɢượᴄ ʟạɪ, ᴍộᴛ ʙộ ᴘʜậɴ ᴋʜáɴ ɢɪả ʜɪ ᴠọɴɢ ᴅư ʟᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛĩɴʜ, ᴋʜôɴɢ ᴠộɪ ᴄôɴɢ ᴋ.í.ᴄ.ʜ ɴặɴɢ ɴề ᴋʜɪ ᴄʜưᴀ ᴄó ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴠề ᴅᴀɴʜ ᴛíɴʜ 2 ɴᴀᴍ ɴɢʜệ sĩ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴛʀêɴ.4.8/5 (429 votes)


tTrần Nam
Rất hài lòng với dịch vụ ở đây. Đồ được giặt cẩn thận, thơm dễ chịu, sạch sẽ. Sẽ còn sử dụng dịch vụ ở đây dài
Reply
Huyền MyAdmin

Cảm ơn anh. Thu hương xin cảm ơn và mong được phục vụ anh

nNguyệt Phạm
Mù công nghệ nhưng dịch vụ này đến mẹ mình U60 vẫn dùng ngon lành hihi
Reply
Huyền MyAdmin

Cảm ơn Chị. Thu hương luôn cố gắng tối ưu từng tính năng và giao diện để ai cũng dễ dàng sử dụng được dịch vụ

tThanh Tâm
Dịch vụ rất tiện các bác ạ. Giới thiệu cho bạn bè mình còn được ưu đãi nữa :))
Reply
Huyền MyAdmin

Cảm ơn chị. Chị nhớ nhắc bạn mình dùng mã giới thiệu để cùng nhận ƯU ĐÃI trên Thu hương nhé

nNgọc Ngân
Sáng vừa gọi dịch vụ mà đến trưa đã hoàn thành. Rất nhanh và tiện
Reply
Huyền MyAdmin

Dạ vâng cảm ơn chị đã sử dụng dịch vụ. Thu hương gửi tặng chị mã khuyến mãi cho lần sử dụng sau nhé!

tTrần Hải
Dịch vụ này rất có ích và dễ dùng. Bố mẹ tôi cũng dùng được
Reply
Huyền MyAdmin

Cảm ơn anh đã tin tưởng. Anh nhớ sử dụng mã Giới thiệu để nhà mình nhận được ưu đãi trên Thu hương nhé!

tHuyền Anh
Tình cờ biết được dịch vụ ở đây. Yêu cầu được xử lý rất nhanh chóng. Like
Reply
Huyền MyAdmin

Cảm ơn chị. Các cửa hàng dịch vụ sẽ gửi mã giảm giá để anh chị sử dụng cho lần tiếp theo nhé!

mLệ Duyên
Trước đây mà biết đến dịch vụ của thu hương thì đã đỡ mệt hơn nhiều huhu T.T
Reply
Huyền MyAdmin

Không sao chị ạ. Từ giờ mình cần dịch vụ gì thì cứ Thu hương là được nhé!

pMai Linh
Tôi muốn hỏi cách để lưu thông tin dịch vụ lần sau đỡ phải tìm thì làm thế nào ạ?
Reply
Huyền MyAdmin

Dạ chị sử dụng tính năng Yêu thích trên website là sẽ lưu lại được chị nha!

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

TIN MỚI NHẤTDANH MỤC

CÁC DỊCH VỤ GIẶT LÀ YÊU THÍCH

Cơ sở của chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới các quý khách hàng các dịch vụ giặt bình dân đến cao cấp.

VÌ SAO BẠN NÊN CHỌN CHÚNG TÔI

Cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng khi dùng dịch vụ giặt là thu hương

GIẶT BẰNG NƯỚC SẠCH
GIẶT BẰNG NƯỚC SẠCH

Tất cả đồ giặt được giặt bằng nước máy hoặc nước đã được xử lý

GIẶT ĐỒ CÔNG NGHỆ NHẬT
GIẶT ĐỒ CÔNG NGHỆ NHẬT

Đồ giặt được giặt bằng máy giặt công nghệ cao Nhật Bản với nhiều tính năng ưu việt

TẬN TÌNH VỚI KHÁCH HÀNG
TẬN TÌNH VỚI KHÁCH HÀNG

Đội ngũ nhân viên Giặt là thu hương luôn sẵn sàng phục vụ quý khách với sự tận tình cao nhất

GIẶT ĐỒ BẰNG NƯỚC GIẶT NHẬP KHẨU
GIẶT ĐỒ BẰNG NƯỚC GIẶT NHẬP KHẨU

Tất cả đồ giặt được giặt bằng nước giặt nhập khẩu (Thái Lan, Hàn Quốc,… )

GỌI CHO CHÚNG TÔI CHẮC CHẮN BẠN SẼ HÀI LÒNG

Chúng Tôi Đang Khuyến Mãi và Giảm Giá Cho Khách Hàng Liên Hệ Học Nghề Giặt

YÊU CẦU HỎI GIÁ DỊCH VỤ